01.10.2022
kk_mladost_grb-400x400
Mladost MaxBet
VS
Sloboda Užice
logo1

78:110 (P1- 11:26; P2- 26:21; P3- 22:27; P4- 19:24)

08.10.2022
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Vršac
kk_vrsac_grb-400x400

72:71 (P1- 22:26; P2- 14:16; P3- 13:16; P4- 23:13)

13.10.2022
okk_novi_pazar_grb-400x400
Novi Pazar
VS
Sloboda Užice
logo1

78:83 (P1- 24:15; P2- 23:23; P3- 20:30; P4- 11:15)

15.10.2022
logo1
Sloboda Užice
VS
Zlatibor
kk_zlatibor_grb-400x400

81:88 (P1- 18:18; P2- 16:31; P3- 23:17; P4- 24:22)

24.10.2022
grb_kk_sloga-400x400
KK Sloga
VS
Sloboda Užice
logo1

79:66 (P1- 16:11; P2- 18:19; P3- 24:18; P4- 21:18)

30.10.2022
logo1
Sloboda Užice
VS
Metalac
kk_metalac_grb-400x400

96:100 (P1- 24:25; P2- 21:28; P3- 18:14; P4- 25:21; OT1- 8:12)

07.11.2022
grb_kk_zdravlje-400x400
Zdravlje Leskovac
VS
Sloboda Užice
logo1

75:58 (P1- 21:19; P2- 21:14; P3- 19:12; P4- 14:13)

13.11.2022
logo1
Sloboda Užice
VS
Čačak 94
Cacak94_logo

71:65 (P1- 17:16; P2- 15:09; P3- 21:15; P4- 18:25)

20.11.2022.
kk_kolubara_grb-400x400
Kolubara LA 2003
VS
Sloboda Užice
logo1

71:74 (P1- 22:16; P2- 12:16; P3- 15:21; P4- 22:21)

27.11.2022
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Tamiš
kk_tamis_grb-400x400

73:83 (P1- 22:15; P2- 26:30; P3- 14:17; P4- 11:21)

02.12.2022.
kk_vojvodina_grb-400x400
KK Vojvodina
VS
Sloboda Užice
logo1

86:79 (P1- 20:22; P2- 22:19; P3- 20:21; P4- 24:17)

10.12.2022.
Spartak_logo
KK Spartak
VS
Sloboda Užice
logo1

86:79 (P1- 21:13; P2- 20:23; P3- 23:29; P4- 22:14)

17.12.2022.
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Dynamic
kk_dynamic_grb-400x400

71:72 (P1- 12:24; P2- 12:19; P3- 26:13; P4- 21:16)

24.12.2022.
kk_dunav_grb-400x400
OKK Dunav
VS
Sloboda Užice
logo1

90:85 (P1- 22:21; P2- 20:30; P3- 20:14; P4- 28:20)

28.12.2022.
logo1
Sloboda Užice
VS
OKK Beograd
grb_okk_beograd-400x400

87:84 (P1- 23:19; P2- 29:07; P3- 16:25; P4- 25:33)

06.01.2023.
logo1
Sloboda Užice
VS
Mladost MaxBet
kk_mladost_grb-400x400

72:87 (P1- 16:25; P2- 15:15; P3- 16:25; P4- 25:22)

14.01.2023.
kk_vrsac_grb-400x400
KK Vršac
VS
Sloboda Užice
logo1

80:65 (P1- 16:08; P2- 35:14; P3- 14:21; P4- 15:22)

18.01.2023.
logo1
Sloboda Užice
VS
Novi Pazar
okk_novi_pazar_grb-400x400

80:66 (P1- 24:21; P2- 24:10; P3- 14:18; P4- 18:17)

21.01.2023.
kk_zlatibor_grb-400x400
KK Zlatibor
VS
Sloboda Užice
logo1

81:71 (P1- 19:17; P2- 29:12; P3- 19:15; P4- 14:27)

29.01.2023.
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Sloga
grb_kk_sloga-400x400

75:76 (P1- 17:21; P2- 20:18; P3- 23:21; P4- 15:16)

04.02.2023.
kk_metalac_grb-400x400
KK Metalac
VS
Sloboda Užice
logo1

79:69 (P1- 11:20; P2- 23:13; P3- 21:23; P4- 24:13)

12.02.2023.
logo1
Sloboda Užice
VS
Zdravlje Leskovac
grb_kk_zdravlje-400x400

84:76 (P1- 15:17; P2- 14:21; P3- 27:18; P4- 28:20)

28.02.2023.
Cacak94_logo
Čačak 94
VS
Sloboda Užice
logo1

84:72 (P1- 27:19; P2- 21:25; P3- 16:15; P4- 20:13)

04.03.2023.
logo1
Sloboda Užice
VS
Kolubara LA 2003
kk_kolubara_grb-400x400

95:74 (P1- 27:14; P2- 12:22; P3- 35:20; P4- 21:18)

11.03.2023.
kk_tamis_grb-400x400
KK Tamiš
VS
Sloboda Užice
logo1

66:76 (P1- 12:27; P2- 21:12; P3- 20:15; P4- 13:22)

19.03.2023.
logo1
Sloboda Užice
VS
Vojvodina
kk_vojvodina_grb-400x400

85:93 (P1- 19:14; P2- 16:30; P3- 26:28; P4- 22:23)

25.03.2023.
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Spartak
Spartak_logo

63:91 (P1- 19:21; P2- 20:33; P3- 11:19; P4- 13:18)

02.04.2023.
kk_dynamic_grb-400x400
KK Dynamic
VS
Sloboda Užice
logo1

78:83 (P1- 14:22; P2- 17:18; P3- 19:22; P4- 28:21)

08.04.2023.
logo1
Sloboda Užice
VS
OKK Dunav
kk_dunav_grb-400x400
16.04.2023.
grb_okk_beograd-400x400
OKK Beograd
VS
Sloboda Užice
logo1
02.10.2022
18:00 h
kk_mladost_grb-400x400
Mladost MaxBet
VS
Sloboda Užice
logo1
78:110 (P1- 11:26; P2- 26:21; P3- 22:27; P4- 19:24)
08.10.2022
18:00 h
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Vršac
kk_vrsac_grb-400x400
72:71 (P1- 22:26; P2- 14:16; P3- 13:16; P4- 23:13)
12.10.2022
18:00 h
65
Novi Pazar
VS
Sloboda Užice
cropped-logo1.png
78:83 (P1- 24:15; P2- 23:23; P3- 20:30; P4- 11:15)
15.10.2022
18:00 h
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Zlatibor
kk_zlatibor_grb-400x400
81:88 (P1- 18:18; P2- 16:31; P3- 23:17; P4- 24:22)
24.10.2022
18:00 h
grb_kk_sloga-400x400
KK Sloga
VS
Sloboda Užice
logo1
79:66 (P1- 16:11; P2- 18:19; P3- 24:18; P4- 21:18)
30.10.2022
18:00 h
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Metalac
kk_metalac_grb-400x400
96:100 (P1- 24:25; P2- 21:28; P3- 18:14; P4- 25:21; OT1- 8:12)
07.11.2022
18:00 h
grb_kk_zdravlje-400x400
KK Zdravlje
VS
Sloboda Užice
logo1
75:58 (P1- 21:19; P2- 21:14; P3- 19:12; P4- 14:13)
13.11.2022
19:00 h
logo1
Sloboda Užice
VS
Čačak 94
Cacak94_logo

71:65 (P1- 17:16; P2- 15:09; P3- 21:15; P4- 18:25)

19.11.2022
19:00 h
kk_kolubara_grb-400x400
Kolubara LA
VS
Sloboda Užice
logo1

71:74 (P1- 22:16; P2- 12:16; P3- 15:21; P4- 22:21)

27.11.2022
19:00 h
logo1
Sloboda Užice
VS
KK Tamiš
kk_tamis_grb-400x400

73:83 (P1- 22:15; P2- 26:30; P3- 14:17; P4- 11:21)

02.12.2022
18:00 h
kk_vojvodina_grb-400x400
KK Vojvodina
VS
Sloboda Užice
logo1

86:79 (P1- 20:22; P2- 22:19; P3- 20:21; P4- 24:17)

11.12.2022
17:00 h
Spartak_logo
KK Spartak
VS
Sloboda Užice
logo1

86:79 (P1- 21:13; P2- 20:23; P3- 23:29; P4- 22:14)

17.12.2022
18:00 h
cropped-logo1.png
Sloboda Užice
VS
KK Dynamic
kk_dynamic_grb-400x400

71:72 (P1- 12:24; P2- 12:19; P3- 26:13; P4- 21:16)

24.12.2022
18:00 h
kk_dunav_grb-400x400
KK Dunav
VS
Sloboda Užice
logo1

90:85 (P1- 22:21; P2- 20:30; P3- 20:14; P4- 28:20)

28.12.2022
18:00 h
cropped-logo1.png
Sloboda Užice
VS
OKK Beograd
grb_okk_beograd-400x400

87:84 (P1- 23:19; P2- 23:07; P3- 16:25; P4- 25:33)

06.01.2023
18:00 h
cropped-logo1.png
Sloboda Užice
VS
Mladost MaxBet
kk_mladost_grb-400x400

72:87 (P1- 16:25; P2- 15:15; P3- 16:25; P4- 25:22)

14.01.2023
18:00 h
kk_vrsac_grb-400x400
KK Vršac
VS
Sloboda Užice
logo1

80:65 (P1- 16:08; P2- 35:14; P3- 14:21; P4- 15:22)

18.01.2023
18:00 h
cropped-logo1.png
Sloboda Užice
VS
Novi Pazar
65

80:66 (P1- 24:21; P2- 24:10; P3- 14:18; P4- 18:17)

21.01.2023
18:00 h
kk_zlatibor_grb-400x400
KK Zlatibor
VS
Sloboda Užice
logo1

81:71 (P1- 19:17; P2- 29:12; P3- 19:15; P4- 14:27)

31.01.2023
18:00 h
cropped-logo1.png
Sloboda Užice
VS
KK Sloga
grb_kk_sloga-400x400

75:76 (P1- 17:21; P2- 20:18; P3- 23:21; P4- 15:16)

04.02.2023
18:00 h
kk_metalac_grb-400x400
KK Metalac
VS
Sloboda Užice
logo1

79:69 (P1- 11:20; P2- 23:13; P3- 21:23; P4- 24:13)

13.02.2023
18:00 h
logo1
KK Sloboda
VS
Zdravlje Leskovac
grb_kk_zdravlje-400x400

84:76 (P1- 15:17; P2- 14:21; P3- 27:18; P4- 28:20)

28.02.2023
18:00 h
cacak
Čačak 94
VS
Sloboda Užice
logo1

84:72 (P1- 27:19; P2- 21:25; P3- 16:15; P4- 20:13)

04.03.2023
18:00 h
logo1
Sloboda Užice
VS
Kolubara LA
kk_kolubara_grb-400x400

95:74 (P1- 27:14; P2- 12:22; P3- 35:20; P4- 21:18)

11.03.2023
18:00 h
kk_tamis_grb-400x400
KK Tamiš
VS
Sloboda Užice
logo1

66:76 (P1- 12:27; P2- 21:12; P3- 20:15; P4- 13:22)

18.03.2023
18:00 h
cropped-logo1.png
Sloboda Užice
VS
KK Vojvodina
kk_vojvodina_grb-400x400

85:93 (P1- 19:14; P2- 16:30; P3- 26:28; P4- 22:23)

25.03.2023
18:00 h
cropped-logo1.png
Sloboda Užice
VS
KK Spartak
Spartak_logo

63:91 (P1- 19:21; P2- 20:33; P3- 11:19; P4- 13:18)

01.04.2023
18:00 h
kk_dynamic_grb-400x400
KK Dynamic
VS
Sloboda Užice
logo1

78:83 (P1- 14:22; P2- 17:18; P3- 19:22; P4- 28:21)

08.10.2022
logo1

Sloboda Užice

VS

KK Vršac

kk_vrsac_grb-400x400

72:71(P1-22:26; P2-14:16; P3-13:16; P4-23:13)

12.10.2022
65

Novi Pazar

VS

Sloboda Užice

cropped-logo1.png

78:83 (P1-24:15; P2-23:23; P3-20:30; P4-11:15)​

15.10.2022
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

KK Zlatibor

kk_zlatibor_grb-400x400

81:88 (P1- 18:18; P2- 16:31; P3- 23:17; P4- 24:22)​

24.10.2022
grb_kk_sloga-400x400

KK Sloga

VS

Sloboda Užice

logo1

79:66 (P1- 16:11; P2- 18:19; P3- 24:18; P4- 21:18)​

30.10.2022
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

KK Metalac

kk_metalac_grb-400x400

96:100 (P1- 24:25; P2- 21:28; P3- 18:14; P4- 25:21; OT1- 8:12)​

07.11.2022
grb_kk_zdravlje-400x400

KK Zdravlje

VS

Sloboda Užice

logo1

75:58 (P1- 21:19; P2- 21:14; P3- 19:12; P4- 14:13)​

13.11.2022
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

Čačak 94

cacak

71:65 (P1- 17:16; P2- 15:09; P3- 21:15; P4- 18:25)​

19.11.2022
kk_kolubara_grb-400x400

Kolubara LA

VS

Sloboda Užice

logo1

71:74 (P1- 22:16; P2- 12:16; P3- 15:21; P4- 22:21)

27.11.2022
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

KK Tamiš

kk_tamis_grb-400x400

73:83 (P1- 22:15; P2- 26:30; P3- 14:17; P4- 11:21)

02.12.2022
kk_vojvodina_grb-400x400

KK Vojvodina

VS

Sloboda Užice

logo1

86:79 (P1- 20:22; P2- 22:19; P3- 20:21; P4- 24:17)

11.12.2022
Spartak_logo

KK Spartak

VS

Sloboda Užice

logo1

86:79 (P1- 21:13; P2- 20:23; P3- 23:29; P4- 22:14)

17.12.2022
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

KK Dynamic

kk_dynamic_grb-400x400

71:72 (P1- 12:24; P2- 12:19; P3- 26:13; P4- 21:16)

24.12.2022
kk_dunav_grb-400x400

KK Dunav

VS

Sloboda Užice

cropped-logo1.png

90:85 (P1- 22:21; P2- 20:30; P3- 20:14; P4- 28:20)

28.12.2022
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

OKK Beograd

grb_okk_beograd-400x400

87:84 (P1- 23:19; P2- 23:07; P3- 16:25; P4- 25:33)

06.01.2023
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

Mladost MaxBet

kk_mladost_grb-400x400

72:87 (P1- 16:25; P2- 15:15; P3- 16:25; P4- 25:22)

14.01.2023
kk_vrsac_grb-400x400

KK Dunav

VS

Sloboda Užice

cropped-logo1.png

80:65 (P1- 16:08; P2- 35:14; P3- 14:21; P4- 15:22)

18.01.2023
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

Novi Pazar

65

80:66 (P1- 24:21; P2- 24:10; P3- 14:18; P4- 18:17)

21.01.2023
kk_zlatibor_grb-400x400

KK Zlatibor

VS

Sloboda Užice

logo1

81:71 (P1- 19:17; P2- 29:12; P3- 19:15; P4- 14:27)

31.01.2023
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

KK Sloga

grb_kk_sloga-400x400

75:76 (P1- 17:21; P2- 20:18; P3- 23:21; P4- 15:16)

04.02.2023
kk_metalac_grb-400x400

KK Metalac

VS

Sloboda Užice

cropped-logo1.png

79:69 (P1- 11:21; P2- 20:18; P3- 23:21; P4- 15:16)

13.02.2023
logo1

Sloboda Užice

VS

Zdravlje Leskovac

grb_kk_zdravlje-400x400

84:76 (P1- 15:17; P2- 14:21; P3- 27:18; P4- 28:20)

28.02.2023
cacak

Čačak 94

VS

Sloboda Užice

logo1

84:72 (P1- 27:19; P2- 21:25; P3- 16:15; P4- 20:13)

04.03.2023
logo1

Sloboda Užice

VS

Kolubara LA

kk_kolubara_grb-400x400

95:74 (P1- 27:14; P2- 12:22; P3- 35:20; P4- 21:18)

11.03.2023
kk_tamis_grb-400x400

KK Tamiš

VS

Sloboda Užice

logo1

66:76 (P1- 12:27; P2- 21:12; P3- 20:15; P4- 13:22)

18.03.2023
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

KK Vojvodina

kk_vojvodina_grb-400x400

85:93 (P1- 19:14; P2-16:30; P3- 26:28; P4- 22:23)

25.03.2023
cropped-logo1.png

Sloboda Užice

VS

KK Spartak

Spartak_logo

63:91 (P1- 19:21; P2-20:33; P3- 11:19; P4- 13:18)

01.04.2023
kk_dynamic_grb-400x400

KK Dynamic

VS

Sloboda Užice

logo1

78:83 (P1- 14:22; P2- 17:18; P3- 19:22; P4- 28:21)